Stop Daylight Saving Time

História naživo

By Anna

April 26, 2011

Týždeň slovenských knižníc 2011 v SNK


Slovenská národná knižnica v Martine sa okrem svojich bežných činností zapája aj do organizovania Týždňa slovenských knižníc. Počas tohto týždňa sa snažia pracovníci ukázať to, čo čitateľ alebo návštevník knižnice obyčajne nevidí. Okrem propagovania pracovných činností ukazujú zamestnanci aj vzácne a raritné tlače z fondov, prípadne priblížijú verejnosti dejiny písma, či vývoj kníhtlače a knižníc. Pracovníci odborných pracovísk pripravujú rôzne výstavy o velikánoch slovenskej literatúry, hudby a umenia.
V roku 2011 už prebiehal 12. ročník tohto celoslovenského podujatia. V týždni od 28. 3. do 1. 4. si mohli návštevníci Slovenskej národnej knižnice pozrieť rôzne výstavy a prezentácie. Pristavme sa pri jednej z nich.
Pracovníčky Sekcie fondov posilnené pracovníčkami z iných sekcií pripravili pútavú výstavu Slovensko – krajina hradov s prezentáciou. Námet čerpali hlavne z monografie M. Slamku: Krajina hradov. Pezinok, 2010, ako aj z ďalších publikácií z fondov SNK. Zamerali sa na hrady v regióne Turiec a blízkeho okolia.

Pomyselnú bránu do histórie otvorila úvodným slovom G. Hamranová (alternácia E. Poloncová) a návštevníkov pozvala na hrad Skabiňa, kde ich privítal kastelán, ktorého predstavovala M. Božeková. Kastelán im priblížil históriu hradu. Zo súčasných ruín sa diváci preniesli do čias krátkeho panovania uhorského kráľa Jána Zápoľského v roku 1526.
Ďalším hradom bola Blatnica, ktorej dejiny sú späté hlavne s rodom Révajovcov. My sme predstavili inú postavu – Magistra rytiera Donča , ktorý na začiatku 14. storočia Blatnicu zveľadil. Postavu Magistra rytiera Donča predstavila jeho manželka Klára v podaní V. Gondošovej (alternácia V. Gašpareková).
Na dohľad od Blatnice sa nachádzajú zvyšky kedysi nedobytného hradu Zniev. V prvej polovici 13. storočia hrad poskytol útočisko uhorskému kráľovi Belovi IV., ktorý utekal pred nájazdami tatárskych kmeňov. Toto obdobie nám priblížila Belova dcéra Margita (E. Mäčková), ktorú neskôr vyhlásili za svätú Margitu Uhorskú.
Opustili sme región Turiec a prichádzame na sútok Váhu a Kysuce, kde sa rozprestiera vodný hrad Budatín. O histórii a jednom z majiteľov hradu Matúšovi Čákovi Trenčiaskom porozprávala dojka Matúša Čáka Zuza (A. Horičková).
Na strmom brale nad Váhom sa vypína hrad Strečno. V 17. storočí bol jeho majiteľom František Vešeléni, ktorého manželkou bola Žofia Bosniaková. E. Očková nám priblížila dejiny hradu i osudy tejto známej výnimočnej ženy.
Ako posledný mohli návštevníci vidieť Oravský hrad. Patrí k najkrajším slovenským hradom. Veľmi živo dejiny hradu, ako aj pohnuté osudy rodu Turzovcov, opísala manželka Juraja Turzu Alžbeta, rodená Czoborová, známa ako Čierna pani Oravského hradu. Predstavila ju M. Nebošková.

Po skončení prezentácie si mohli diváci pozrieť ku každému hradu panel, na ktorom sa okrem stručných dejín nachádzajú aj nádherné farebné pohľady a k nim sa viažuce historické postavy.
O úspechu tejto výstavy spojenej s prezentáciou hovoria nielen početné ďakovné zápisy v Knihe návštev, ale aj ústne pochvaly od verejnosti. Kolegovia, učitelia , študenti, ba vlastne všetci boli spokojní, že sa veľa dozvedeli takouto živou formou o slovenskej minulosti. Hneď sa aj informovali, čo Slovenská národná knižnica pripraví počas Týždňa slovenských knižníc na budúci rok.


V Martine, 12. 4. 2011 Edita Mačková
Anna Horičková

There's more pictures of this, if you want to see them...

Comments

Posted by: Božena on April 27, 2011, 8:15 a.m.

Comment: Knihy sú poklad, a aj foťák. Aká som hrdá, že mojí rodáci sú Hviezdoslav a Kukučín. Aká som hrdá, kedˇsom s manželom navštívila Vojvodinu a boli sme v tlačiarni a knižnici jeho dedka a pani spisovateľka Benková hovorila, žeby chceli pomenovať po ňom ulicu. Aká som hrdá, že som si prečítala knihu od mld. Janka Čajaka, bratranca môjho svokra, kde opisuje vpády Turkov. A spisovateľ Štefan Baľák je môj bratranec z tretieho kolena.

Sorry, comments are closed for this item.

Thanks for reading.

"Všetko sa dá vysvetliť, ale pochopiť nie" - Vlado

"Všetko sa dá vysvetliť, ale pochopiť nie" - Vlado


CLOSE WINDOWS, OPEN DOORS - Upgrade from Windows

CLOSE WINDOWS, OPEN DOORS - Upgrade from Windows

Features Archives

Recent Blogs

Recent Videos

Recent Photos Gallery

Most Viewed Features

Links

 • Lauren A. Colby
 • Not f'd — you won't find me on Facebook
 • ANTI-STATE•ANTI-WAR•PRO-MARKET
 • Môj veréjny mediagoblin
 • Kniha vitazstvo nad rakovinou
 • English to Slovak Slovak to English (certified)
 • Video vitazstvo nad rakovinou
 • gentoo.org
 • Made with Django.
 • Go To Project Gutenberg
 • Stanislaw Lem
 • Slashdot
 • Free Web Monitoring: Your Free Web Site Monitoring Service
 • [FSF Associate Member]
 • The Weather Network
 • http://www.iherb.com